Dostawa

Dostawa

W § 7 Regulaminu sklepu internetowego Inventio-meble zostały zawarte następujące uregulowania w zakresie dostawy:

1. Klient pokrywa koszt produktu oraz koszt dostawy. Przy czym, sprzedawca zastrzega sobie prawo do umożliwienia Kupującemu bezpłatnej dostawy produktów, po spełnieniu określonych warunków.

2. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki na terytorium Unii Europejskiej – w tej kwestii prosimy kierować zapytania na kontakt e – mailowy: inventio- meble@wp.pl.

3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.

4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie procedury składania zamówienia (w Formularzu Zamówienia).

5. Koszty wysyłki zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, sposobu płatności, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy i naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami obowiązującymi w firmach kurierskich. 

6. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w wysłanej Sprzedającemu wiadomości e-mail. Sklep poinformuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, uniemożliwiającym dokonanie wysyłki lub mogącym skutkować jej opóźnieniem.

7. Kupujący powinien przy odbiorze przesyłki zweryfikować: – oryginalność sposobu zapakowania i zabezpieczenia towaru – czy oby przesyłka nie posiada śladów uszkodzenia.

8. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków, oraz nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki, należy sporządzić w obecności Kuriera protokół szkody, będący podstawą do uznania reklamacji i bez uzasadnionej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę.

9. Brak sporządzenia protokołu szkody nie skutkuje wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki. Może natomiast skutkować utrudnieniami w dochodzeniu przez konsumenta roszczeń od Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących, którzy nie posiadają statusu Konsumenta, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą miały załączonego protokołu szkody.

10. Klient ma również prawo odmówić odebrania przesyłki, w momencie jeżeli zauważy lub stwierdzi ubytek, uszkodzenie przesyłki , lub inne znamiona świadczące o tym że oryginalne opakowanie i zabezpieczenie przesyłki zostało naruszone (np. zerwane taśmy, rozerwane opakowanie, zniszczone plomby naklejone na przesyłkę).

 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 606 913 639 lub 793 723 173, bądź o o skorzystanie z Formularza kontaktowego. 

Postaramy się dopełnić wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania.

Zespół Inventio-meble